Links - bhlarsen.dk

gixmo.dk
Gå til indhold

Links

Jeg har samlet nogle links, jeg i tidens løb er stødt på.

Det drejer sig mest om slægtsforskning; men du vil dog
også finde andre emner i oversigten. • Mette Fløjborgs hjemmeside giver mange gode slægtsforsker-tips. - Der er også gode råd at hente for brugere af Legacy.   

 • Historisk billedarkiv.  -  Databasen opbygges stadig og indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder mm.
 • Gamle vejvisere.  -  Her kan du finde online udgaver af gamle Kraks vejvisere og f.eks. Københavns Vejviser 1772.
 • Jacob Holdt's hjemmeside. - En ikke helt almindelig hjemmeside!

 • Plads Til Os Alle. - Er du interesseret i den danske arbejderbevægelses historie, kan du her finde mere om emnet.
 • Connie Andersens hjemmeside. - Her er mange interessante links vedr. slægtsforskning, lokalhistorie, en bogliste mm. - Desuden mange spændende fortællinger om "Kriminalitet i Danmark igennem tiden".

 • Illegale blade. - Dette websted rummer komplette digitaliseringer af nogle af besættelsesårenes vigtigste illegale blade. Sitet rummer et stort digitaliseret kildemateriale.
 • The American Immigrant Wall of Honor. - Har du aner, der er udvandret til Amerika, kan du få deres navne indskrevet på the American Immigrant Wall of Honor. – Du er måske stadig i kontakt med deres efterkommere, så her er muligheden for at mindes/udødeliggøre jeres fælles forfædre.

 • Kort over København 1761. - Københavns Stadsarkiv har lavet en spændende hjemmeside, der viser Christian Geddes eleverede kort samt guidede ture fra 1761. Desuden fortællinger om København og dets rådhuse.  
 • Illustreret Tidende Online. - Sitet kræver et plugin (DjVu) for at kunne udnytte det fuldt ud. - Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.
 • Arne Feldborgs hjemmeside. - Hjemmesiden er omfattende og rummer mange oplysninger og kilder fra Midt- og Vestjylland og specielt fra Hammerup herred. - Mange af kilderne er tilgængelige via hjemmesiden.

 • 3tx.dk/links. - En stor linksamling, der er emneopdelt og derfor meget overskuelig.

 • Lodbergs hjemmeside. - Omfattende hjemmeside hvor slægten kan føres helt tilbage til Harde-Knud o. år 855.
 • Luftfoto fra 1944. - En luftfotoserie over Danmark, optaget af det tyske Luftwaffe i 1944.

 • Bjørn Marchers slægtsforskning. - En privat hjemmeside med masser af gode henvisninger til sider om slægtsforskning samt links til mange andre slægtsforskeres private hjemmesider. – Et besøg værd.

 • Matrikelkort på nettet. - Her kan du bl.a. finde de gamle matrikelkort.

 • Link til fynske godsarkiver. - Wadschier's hjemmeside indeholder bl.a. skannede navnelister til skifter i visse herreder på Fyn og også lidt i Jylland.

 • Lær slægtsforskning. - Om at komme godt i gang med slægtsforskning. - Mange gode tips. - Ole Laursen-Wadschier står bag sitet.
 • Madsen kalenderen. -  Ruth Madsens kalender, der er baseret på Bauers kalender. Du kan også downloade kalenderen til din PC, så du kan køre den, når du ikke er på nettet. - Filen udpakkes til mappen kalender, hvor du skal klikke på “KALENDER.HTM” for at starte kalenderen.

Tilbage til indhold